Wijkwerker

Wijkwerker Koolhof stelt zich voor

Bijna twee maanden ben ik als wijkwerker werkzaam in uw wijk Koolhof. Het is dus tijd om me aan u
voor te stellen.

Mijn naam is Margriet Eickes. Aangenaam. Sinds 1 december 2018 ben ik in dienst bij de LEVgroep,
als wijkwerker Zorg in Deurne. Ik woon met mijn man in Maasbree, in Limburg. Iets dat jullie
ongetwijfeld zullen horen wanneer jullie met me in gesprek gaan.

Hiervoor heb ik 16 jaar gewerkt bij welzijnsorganisatie Vorkmeer in Peel en Maas. Het werk bij de
LEVgroep is dus niet nieuw voor me. Wel de omgeving Deurne. Het is dan ook nog zoeken naar
(soms letterlijk) de weg en alles wat er in Deurne aan voorzieningen en aanbieders zijn.

Nu hoor ik jullie al denken:  “Wat doet een wijkwerker? En wat hebben we aan jou?”

Als wijkwerker werk ik in en voor de Koolhof en ben ik een aanspreekpunt voor jullie vragen, wensen of ideeën op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Hierbij werk ik samen met diverse partijen en
organisaties als bv. de wijkraad, de woningcoöperatie, de basisschool, grip op schuld of de
wijkbeheerder. Samen kun je elkaar versterken.  Daarbij is het belangrijk dat u op een prettige manier
kunt wonen en leven in de eigen omgeving, met ondersteuning waar dit nodig is. En dat jullie als
inwoners van de Koolhof samen nadenken over de kwaliteit van wonen en leven in jullie
gemeenschap. Dus: hoe zorg je er samen voor dat iedereen mee kan doen en erbij horen?
Als wijkwerker kan ik hierbij het steuntje in de rug zijn, advies geven of een helpende hand aanreiken. Dit alles om de samenleving leefbaar(der) te houden of maken en bij te dragen aan kwaliteit van
leven.

En wil je iets voor een ander betekenen dan hoor ik dat ook graag. Denk dan bv. aan het maatje willen worden voor iemand in jullie wijk die de taal niet goed beheerst. Of je bent handig in het klussen en wilt mensen helpen die daar moeite mee hebben. Hier gaan we dan samen over in gesprek.
Mét dat Limburgs accent dus.

Jullie treffen me  onder andere op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur bij het spreekuur in
de Vlieger, Schelde 1 in Deurne.

Naast het wekelijkse spreekuur ben ik ook bereikbaar via telefoon 06 81 53 16 02 of
via de mail margriet.eickes@levgroep.nl