Werkgroep Groen

Werkgroep Groen

Deze werkgroep van de wijkraad bestaat uit een klein aantal wijkbewoners die meedenken hoe we als wijk kunnen samenwerken met de gemeente. Zorgvuldige communicatie en voorlichting naar de wijkbewoners en het mede organiseren van inspraak van de wijkbewoners is daarbij het uitgangspunt. Heb je belangstelling om lid te worden van deze werkgroep, stuur dan even een mailtje naar secretaris@koolhofdeurne.nl

Wat staat er te gebeuren?

De komende jaren moeten grote delen van de rioolsystemen vervangen worden. Omdat dan hele straten overhoop gehaald moeten worden, is dit een mooie gelegenheid om ook allerlei andere zaken aan te pakken. Denk hierbij aan klimaat aanpassingen (waterbeheersing en verkoeling in de wijk), parkeervoorzieningen, snelheidsbeperkingen, voetpaden, fietsstroken, groenvoorziening (parken, borders en bomen), speelgelegenheden en onderhoud. De Koolhof is een typisch jaren 70 wijk. Dit betekent dat er niet voldoende ruimte is om alle hiervoor genoemde zaken goed in te richten. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden waarbij niet alles perfect zal zijn en dus niet iedereen helemaal tevreden zal zijn.

Gelukkig wil de gemeente graag samen met de wijkbewoners overleggen om de juiste keuzes te maken. In 2021 is er een uitgebreide enquête gehouden en de resultaten daarvan zijn in een eerste concept plan verwerkt. Begin juni wordt dit concept plan gepubliceerd. Daarna organiseert de gemeente een paar hoorzittingen voor wijkbewoners om dit concept plan te bespreken en eventueel aan te passen. Uitnodigingen hiervoor worden eind mei / begin juni verwacht. Uiteraard hopen wij op een grote opkomst.

Welke delen komen wanneer aan de orde?

In 2022 worden de plannen gemaakt voor delen rond de  volgende straten (alleen beklinkerde straten, geasfalteerde straten volgen over een paar jaar):

  • Eems
  • Hoendiep
  • IJssel en Linge
  • Gouwe en Schie
  • Roer
  • Regge
  • Geul

Als we samen deze plannen definitief hebben gemaakt wordt dit door de gemeente in het najaar aanbesteed om in 2023 uitgevoerd te worden.