Wat doet de wijkraad

Wat is een wijkraad ?

Ø      Ogen en oren van de gemeente.
Ø      Gemeentebestuur wil weten wat er leeft onder de bewoners van de wijk.
Ø      Bewoners worden betrokken bij het beleid.

Wat kan een wijkraad betekenen ?

Ø      Verbeteren van de leefbaarheid in de wijk
Ø      Wonen
Ø      Voorzieningen
Ø      Verkeer
Ø      Relatie burger – overheid
Ø      Signaleren van zaken die in de wijk spelen en deze bespreken met gemeente, politie, woningcorporaties, enz.
Ø      Draagvlak creëren voor (gemeentelijk) beleid.

Wat kan de Wijkraad bijdragen voor de buurt ?

Regelmatig zullen wij aanwezig zijn om met bewoners te praten over:

Ø      Wonen
Ø      Leefomgeving
Ø      Voorzieningen & activiteiten
Ø      Contacten
Ø      Veiligheid & Verkeer
Ø      Betrokkenheid bij de wijk
Ø      Klachten
Ø      Informatiebijeenkomsten over bijv. sloop/nieuwbouw.
Ø      Het organiseren van een middag of avond waar oude foto’s en films van de buurt en de stad worden getoond.
Ø      Het organiseren van diverse activiteiten voor de wijk.
Ø      Koffie- en thee-inloop.
Ø      Leestafel (ontmoetingsplek)

Goed idee:

Ø      Samenwerking bij aanpak problemen, uitwisseling van ideeën, vergroten bewonersbetrokkenheid, aanspreekpunt voor de wijk en korte communicatielijnen tussen wijk en gemeente.
Voorwaarden:

Ø      Gemeente luistert echt naar bewoners, bewoners mogen niet alleen klagen maar moeten ook opbouwend meedenken, plannen moeten gedragen worden door een goede afspiegeling van wijkbewoners.

Wat doe jij voor de wijk ?

Sluit je aan !!

OPROEP !!!!

Ø      De wijkraad maakt zich sterk voor de hele wijk.
Ø      Bent u geïnteresseerd in wat er om u heen gebeurt, en wilt u zich inzetten om de wijk gezellig, mooi en leefbaar te maken en te houden, kom ons dan versterken.
Ø     Laatste donderdag van de maand is er een openbare wijkraadsvergadering, en tussendoor zijn er vergaderingen van werkgroepen.
Ø      Meedenken is erg belangrijk. Het is interessant om je in de wijk en zijn bewoners te verdiepen.
Ø      Dus nogmaals, wil je je inzetten voor de wijk, meld je dan aan bij de wijkraad.
Ø      Inlichtingen en aanmelden bij het secretariaat.