Thema-avond Veiligheid

Verslag thema-avond Veiligheid de 20 oktober 2021.

Op woensdag 20 oktober is de eerste thema-avond gehouden. De eerste, mits voldoende belangstelling, in een reeks die de wijkraad van plan is te organiseren. De avonden worden gehouden in De Vlieger.

Het onderwerp was Veiligheid en dan specifiek de veiligheid in huis en de veiligheid op straat. De opkomst was goed, zeker gezien het feit dat het de eerste thema-avond betrof. Er waren 34 mensen aanwezigen waarvan 26 gasten, 2 sprekers en 6 van de organisatie. De aanleiding voor het onderwerp Veiligheid was dat er laatste tijd nogal wat veiligheid-incidenten zijn geweest in de Koolhof. De wijkraad vond het dan ook zinvol om hier in een thema-avond met wijkbewoners bij stil te staan. Bij het thema veiligheid in huis kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: Goed hang en sluitwerk, waarbij speciale aandacht werd besteed aan goede sloten en sluitplaten. Rookmelders en koolstofmonoxidemelders. Verlichting, gestuurd door een bewegingsmelder. Het voordeel van veiligheidsglas en dubbel glas. Tips om het huis tijdens afwezigheid bewoonbaar te laten lijken. Waar leg je sleutels zeker niet en hoe en waar leg je actieve autosleutels het beste weg. Wat zeker te doen bij een inbraak en wat zeker niet! Maak foto’s van belangrijke en dure spullen. Maak foto’s van de aangetroffen situatie maar blijf overal van af voordat de politie een onderzoek start. Doe altijd aangifte bij de politie!

Tijdens de PowerPoint presentatie gaf wijkagent Marion van Helmond passende voorbeelden uit de Deurnese praktijk. Na de inleiding volgde een pauze. Tijdens die pauze konden de aanwezigen hun naam, adres en e-mailadres opschrijven. Met die e-mailadressen kan de wijkraad de aanwezigen makkelijker benaderen en informeren.

Na de pauze kwamen vragen en opmerkingen aan de orde. Hierbij speelde de kennis van de wijkagent en de wijkraad een rol. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: De vrijwilligers van Kijk Uit Koolhof lopen, na de onderbreking vanwege corona, weer gedurende weekeinde nachten rond. De Verlichting in de wijk wordt door een aantal aanwezigen onder de maat gevonden. Dealen geeft een onveilig gevoel. Men heeft de indruk dat de politie niets doet met de meldingen. Dit wordt door beide inleiders tegen gesproken. Men kan niet altijd zien en/of ervaren wat de politie doet. Vaak gebeuren zaken in stilte.

In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat er een grote betrokkenheid en interactie was tijdens de presentatie.