Project Kijkuit

Inmiddels zijn we ruim 5 jaar actief met het ‘KijkUit’ project.

Dit project is een leefbaarheidproject waarbij toezicht gehouden wordt in de Koolhof. In samenwerking met de politie en wijkagent  Math van den Bekerom gaan we om het weekend een nacht (vrijdag of zaterdag) lopen in de wijk.

Om 00.00 uur beginnen we met een briefing van de dienstdoende politie, waarbij we horen of er bijzonderheden zijn en waar we speciaal op moeten letten. In principe zijn we de ogen en oren van de wijk en maken melding aan de politie als er iets voorvalt of als we iets niet vertrouwen. Daarna gaan we in groepjes van 2 vrijwilligers lopen. Wij zijn herkenbaar aan onze jassen met het opschrift TOEZICHT KOOLHOF.
Wij zijn voorzien van een zaklamp, blocnote en natuurlijk gsm, waarmee we direct de politie
kunnen bellen en elkaar. Wij lopen tot 04.00 uur met tussendoor een gezamenlijke pauze. Geregeld worden we herkend op straat en proberen zo ook een praatje aan te knopen met de wijkbewoners en dit geeft voor velen een veilig gevoel.
De zaterdagavond is een drukke avond. Dit heeft te maken met het uitgaansleven in de Zeilberg. Toch zijn deze, veelal jongeren, op de hoogte van onze aanwezigheid. Wij maken een praatje met de jongeren, zodat ze weten dat wij actief zijn in de Koolhof. Zo proberen wij te verhinderen dat ze vernielingen aanrichten of overlast bezorgen.

Sinds een jaar is in de Zeilberg ook een KijkUit-project actief.
Wij zijn een groep vrijwilligers, die allemaal hetzelfde doel voor ogen heeft.

-Minder vandalisme

-Minder overlast

-Meer veiligheid

Hebt u interesse  stuur een mailtje naar kijkuitkoolhof@hotmail.com