Openbare verlichting

Update openbare verlichting in de Koolhof 9-5-2018

In alle gebieden gaan we dit jaar de verlichting verwijderen zoals afgesproken en verlichting bijplaatsen. Dat gebeurt gelijktijdig per gebied.

Daarnaast gaan we de oude gele/oranje verlichting (dit is natrium houdende verlichting ofwel Son/Sox-verlichting) die niet gesaneerd wordt, als eerste verduurzamen. Deze verlichting geeft geen goede kleurweergave en minder licht op straat dan de witte ledverlichting.

In de Koolhof hebben we na het saneren nog 6 stuks van die natrium houdende verlichting staan die voorzien worden van witte ledverlichting.

De ombouw naar LED in de Koolhof heeft betrekking op de volgende straten:

–       Amstel, Hagelkruisweg, en Stijn Streuvelslaan. Deze verlichting wordt gelijktijdig met de nieuwbouw en rioolprojecten vervangen door LED, en dus niet gelijktijdig met de sanering van de verlichting.

In deze straten blijft de verlichting na de ombouw ook na 23:30 uur branden, gedimd net als in de rest van de gemeente.

Volgend jaar gaan we weer een deel verduurzamen. In elk gebied wordt dan een deel van de verlichting voorzien van duurzame verlichting.

Hier kunt u de planning en plattegrond downloaden.

Update Openbare verlichting in de Koolhof

Beste bewoners van de Koolhof.
Enkele weken geleden hebben we aangegeven dat de gemeente het Beleidsplan Openbare Verlichting wil vernieuwen. De gemeenteraad heeft besloten dat die vernieuwing in intensief overleg met alle bewoners van Deurne moet gebeuren.
De Dorps- en Wijkraden is gevraagd dit overleg te organiseren. In de Koolhof heeft de wijkraad Koolhof op 15 februari de eerste bijeenkomst gehouden. Aanwezig 8 inwoners van 5 adressen. In de Koolhof hebben we 1.800 adressen en ruim 4.200 inwoners. Of men vindt het goed geregeld of er is geen interesse in het onderwerp.
Op 01 maart is de tweede bijeenkomst, wederom in De Vlieger, Schelde 1.
Aanvang 19:30 uur. Dan kunt u uw mening alsnog inbrengen. Tevens inventariseren we alle via de media ingebrachte meningen. We verwerken al die meningen in het voorstel dat namens de wijk naar de gemeente gaat.

Openbare verlichting in de Koolhof

verlichtingOp straten en paden van onze wijk staat bijna overal openbare verlichting. Deze staan niet willekeurig maar volgens een verlichtingsplan opgesteld. De gemeente Deurne gaat dat plan vernieuwen in overleg met de inwoners. De gemeente heeft de dorps- en wijkraden gevraagd bijeenkomsten te willen organiseren waar de inwoners hun wensen kenbaar kunnen maken. De wijkraad Koolhof houdt twee avonden in De Vlieger, het schoolgebouw van De Piramide en van de Brigantijn aan de Schelde 1 in de Koolhof. Aanvang 19.30u.

Op 15 februari ’17 is er een inloop-avond waar informatie gegeven wordt over het huidige en de aanzet van een nieuw verlichtingsplan. Tevens worden aan de bewoners vragen meegegeven over hun mening betreffende de openbare verlichting in hun buurt. De meningen kunnen via de site van wijkraad www.koolhofdeurne.nl worden ingebracht.

Op 9 maart is er een avond waarop alle meningen van de bewoners worden geïnventariseerd en reeds ingebrachte meningen gepresenteerd. Alle meningen worden zo veel als mogelijk in het nieuwe plan ingebracht. Half maart moet dat plan naar de gemeente.

Voor meer info klik hier.