Beleidsplan Openbare Verlichting Koolhof.

Inleiding.

In onze wijk staan lantaarnpalen. Deze staan niet willekeurig maar volgens een verlichtingsplan opgesteld, het z.g.n. Openbare Verlichtingsplan.

De gemeente Deurne wil dat plan vernieuwen. De gemeenteraad heeft besloten dat dit in goed overleg met de inwoners moet gebeuren.

Daarom heeft de gemeente ook de dorps- en wijkraad Koolhof gevraagd bijeenkomsten te willen organiseren waar de inwoners van de wijk hun wensen kenbaar kunnen maken. Voor eind maart 2017 zullen een aantal dorps- en wijkraden na overleg met de bewoners komen met een voorstel voor het uitvoeren van een verlichtingsplan.

Doelstellingen.

Het huidige verlichtingsplan voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo zijn de gebruikte lampen niet van het led type en dus niet energievriendelijk. Daarnaast zijn vele lantaarnpalen nu en/of binnen enkele jaren aan vervanging toe.

Middels inspraak van de bewoners wil de gemeenteraad komen tot een nieuw en optimaal Beleidsplan Openbare Verlichting. Voor meer informatie klik hier.

Het huidige plan.

Het huidige verlichtingsplan is gebaseerd op oude technieken. Bovendien zijn in de loop van de jaren de nodige aanpassingen uitgevoerd. Dit laatste heeft ertoe geleid dat de samenhang tussen de diverse onderdelen enigszins verloren is gegaan.

In een verlichtingsplan worden de volgende begrippen gehanteerd:

Lantaarnpaal, armatuur, lamp, standplaats, bekabeling, afschrijving, onderhoud, vernieuwen, bezuinigingen, opruimen, dimmen, verkeersveiligheid, sociale veiligheid,

Een lantaarnpaal bestaat in het algemeen uit een kabelaansluiting, een paal, een armatuur en een lamp. Een lantaarnpaal wordt door een centrale klok ingeschakeld. Indien een lantaarnpaal op een belangrijke plaats staat dan blijft hij gedurende de duisternis ingeschakeld. Is dit niet het geval dan wordt hij rond de klok van half twaalf uitgeschakeld en tegen het einde van de morgen weer ingeschakeld totdat alle lantaarnpalen door de centrale klok worden uitgeschakeld. De periode van ingeschakeld zijn verandert in de loop van het seizoen.

Lantaarnpalen staan langs wegen, fiets- en voetpaden en hebben een verkeersveiligheids- en socialeveiligheidsfunctie.

Bij het ontwerpen van de armaturen is in het verleden nauwelijks rekening gehouden met lichtvervuiling. Lichtvervuiling ontstaat als licht valt op plaatsen in de omgeving waar je het of  niet nodig hebt of waar je het niet hebben wilt.

Het nieuwe plan.

De eisen waaraan het nieuwe plan moet voldoen zijn de volgende:

  • Palen die aan vervanging toe zijn worden vervangen echter in het kader van bezuinigingen worden ook palen opgeruimd. Armaturen die aan vervanging toe zijn worden vervangen.
  • In principe worden alle lampen in de loop van jaren vervangen door leds.
  • Lichtvervuiling moet zoveel als mogelijk worden voorkomen
  • De leds zijn dimbaar. In overleg met de bewoners wordt bepaald welke palen kunnen worden opgeruimd, waar eventueel ontbrekende palen worden bijgeplaatst, of er lichtvervuiling plaats heeft en of die opgeheven moet worden.
  • De gemeente heeft in haar voorstel aangegeven dat alle palen in de parken in principe opgeruimd worden. Het nieuwe plan moet tussen nu en 2038 uitgevoerd zijn. Voor meer informatie klik hier.

 

Overlegstructuur.

Wijkraad Koolhof houdt op 15 februari een inloopavond. Tijdens deze avond wordt mondelinge informatie gegeven over het huidige openbare verlichtingsplan. tekening huidige verlichtingsplan. Tevens wordt informatie gegeven over de aanpak om te komen tot een nieuw verlichtingsplan.

Op 9 maart houdt de wijkraad een avond waarop de via de site binnengekomen meningen worden besproken samen met de dan binnen komende meningen.

Half maart wordt het plan door de wijkraad ingeleverd bij de gemeente.