Home

Alle vergaderingen van de Wijkraad Koolhof zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. Maar aangezien de ruimte erg klein is willen we van te voren graag weten wie en voor welk onderwerp u komt en met hoeveel personen. Dan kunnen we kijken of we eventueel een andere ruimte moeten bespreken.

Volgende vergadering 25 oktober 2018

Graag aanmelden voor maandag 22 oktober via het secretariaat.

Update openbare verlichting 9-5-2018