Home

Wijkraad Koolhof in gesprek met inwoners succesvol

Woensdag 20 maart is de wijkraad Koolhof tijdens het stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen in De Vlieger in gesprek gegaan met zoveel mogelijk  inwoners van de Koolhof. Onder het genot van een kopje koffie spraken we aan de hand van een aantal vragen over ieders “Kijk op de wijk”.

Wat vinden bewoners belangrijk en hoe kunnen we samen ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving? O.a. over deze onderwerpen ging men met elkaar in gesprek. Zo werd al vroeg in de ochtend het gesprek gevoerd met een bewoner die het wijkblaadje “Koolhof-Info” met nieuws uit de wijk mist. Deze bewoner pleitte voor en heruitgave van de papieren versie  en wil deze hierin ook wel iets wil gaan betekenen. Een mooi voorbeeld van…. “Denk, praat, beslis en doe mee”. Zo konden inwoners op deze dag ook kennismaken en in gesprek gaan met de wijkagent, de wijkbeheerder of wijkwerker.

Omdat niet iedereen in de gelegenheid was om ter plekke het gesprek aan te gaan, zijn vragenlijsten meegegeven. Zo kan toch iedereen die dit wil mee doen en mee denken. Mocht u de wijkraad gemist hebben, dan kunt u zich altijd nog melden bij het secretariaat.

Ieders mening en bijdrage telt. Gaat u liever persoonlijk in gesprek met iemand van de wijkraad dan kan dat. U bent dan welkom tijdens het wekelijks spreekuur op woensdag van 9.00 uur – 12.00 uur. U treft dan leden van de wijkraad Koolhof in De Vlieger, Schelde 1.

De uitslag van de gesprekken en de ingevulde vragenlijsten is binnenkort terug te vinden op deze website en via facebook Wijkraad Koolhof.

Samen kunnen we van de Koolhof een dynamische wijk maken.

U kunt de vragenlijst ook invullen door op onderstaande link te klikken.
Vragenlijst

Vergaderingen Wijkraad Koolhof

Alle vergaderingen van de Wijkraad Koolhof zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. Maar aangezien de ruimte erg klein is willen we van te voren graag weten wie en voor welk onderwerp u komt en met hoeveel personen. Dan kunnen we kijken of we eventueel een andere ruimte moeten bespreken.

Eerstvolgende wijkraad vergadering is op: 27 Juni  Agenda Wijkraad Koolhof
Graag aanmelden voor maandag 24 Juni via het secretariaat