Home

 

Openbare verlichting in de Koolhof

verlichtingOp straten en paden van onze wijk staat bijna overal openbare verlichting. Deze staan niet willekeurig maar volgens een verlichtingsplan opgesteld. De gemeente Deurne gaat dat plan vernieuwen in overleg met de inwoners. De gemeente heeft de dorps- en wijkraden gevraagd bijeenkomsten te willen organiseren waar de inwoners hun wensen kenbaar kunnen maken. De wijkraad Koolhof houdt twee avonden in De Vlieger, het schoolgebouw van De Piramide en van de Brigantijn aan de Schelde 1 in de Koolhof. Aanvang 19.30u.

Op 15 februari ’17 is er een inloop-avond waar informatie gegeven wordt over het huidige en de aanzet van een nieuw verlichtingsplan. Tevens worden aan de bewoners vragen meegegeven over hun mening betreffende de openbare verlichting in hun buurt. De meningen kunnen via de site van wijkraad www.koolhofdeurne.nl worden ingebracht.

Op 9 maart is er een avond waarop alle meningen van de bewoners worden geïnventariseerd en reeds ingebrachte meningen gepresenteerd. Alle meningen worden zo veel als mogelijk in het nieuwe plan ingebracht. Half maart moet dat plan naar de gemeente.

Voor meer info klik hier.