Home

Reageren op plannen straatverlichting?

In de dorpen en wijken in de gemeente Deurne wordt de oude straatverlichting vervangen door nieuwe ledverlichting. Er gaat ook verlichting weg of deze is al weggehaald. Op fietsroutes tussen de dorpen komt juist extra verlichting. Samen met de dorps- en wijkraden bekijkt de gemeente welke verlichting weg kan en wat goede plekken zijn voor extra fietspadverlichting.

De gemeente neemt uiteindelijk de beslissing wat weg gaat en wat blijft staan.

Waarom minder licht in de gemeente?

De gemeenteraad heeft in 2015 een plan voor de verlichting vastgesteld. Dit plan wordt nu uitgevoerd. Het vervangen van de oude straatverlichting naar nieuwe ledverlichting kost veel geld. Om dit te kunnen betalen, wordt er verlichting weg gehaald. Ook willen we hiermee energie besparen.

Naar wie met klacht of tips?

Zoals aangegeven, neemt de gemeente uiteindelijk de beslissing welke verlichting weg gaat en welke blijft staan. Mocht u opmerkingen, klachten of tips hebben, geeft u deze dan door aan de gemeente en niet aan de dorps- of wijkraad. Wij merken dat inwoners de vrijwilligers van een dorps- of wijkraad verantwoordelijk houden dat er minder licht op straat is. Dat is niet terecht. De dorps- en wijkraden zijn secuur te werk gegaan en zij hebben gehandeld op basis van de door de gemeente aangegeven kaders. Wij verzoeken u dan ook om de dorps- en wijkraden niet meer hierop aan te spreken, maar contact op te nemen met de gemeente. U kunt uw opmerkingen, klachten of tips doorgeven op telefoonnummer 0493 – 387711 of het contactformulier op www.deurne.nl.

Kapotte verlichting

Komt u straatverlichting tegen die niet brandt? Geeft u dit dan door aan de gemeente via de website (www.deurne.nl > Melding/Klacht) of via het bovenstaande telefoonnummer.

Vergaderingen Wijkraad Koolhof

Alle vergaderingen van de Wijkraad Koolhof zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. Maar aangezien de ruimte erg klein is willen we van te voren graag weten wie en voor welk onderwerp u komt en met hoeveel personen. Dan kunnen we kijken of we eventueel een andere ruimte moeten bespreken.

Eerstvolgende wijkraad vergadering is op: ……….
Graag aanmelden voor maandag ……. via het secretariaat.

Update openbare verlichting 9-5-2018